Trajanje: 4-5 dana days
Broj dana: Svakodnevni polasci
Lokacija: Cirih
Cena: €268,00
Oceni:
Odrasli: Deca: Travel Date:

Švajcarska – alpska zemlja, nastala pre osam vekova slobodnom voljom građana, danas je jedna najstabilnijih i najbogatijih zemalja na svetu. Confoederatio Helvetica je službeno ime države na latinskom jeziku, koji se koristi za imenovanje zemlje kako bi se izbeglo favorizovanje jednog od četiri zvanična jezika Švajcarske (to su: francuski, italijanski, nemački i romanš). Zemlja banaka, satova, sireva i čokolada kako je mnogi nazivaju je mnogo više od toga. Izuzetne lepote njenih alpskih predela, uređeni turistički centri i gradovi privlače više od 7 miliona turista svake godine.

ECCO PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – CIRIH

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Po sletanju u Cirih, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. – 3. / 4.dan CIRIH

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

3./4./5.dan CIRIH – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let. Dolazak u Beograd. (Kraj usluga)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Cirih-Beograd sa kompanijom Swiss Airlines
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 2/3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – 99 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacijei podložne su promenama)
 • Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

E C C O  C E N A :

Termin putovanja Hotel 4dana/3 noćenja 5 dana/4noćenja
Svakodnevni polasci tokom cele godine Flag Zurich 3* od 268 € od 328 €
Best Western Spirgarten 3* od 362 € od 429 €
Bristol hotel 3* od 386 € od 524 €

NAPOMENA ZA TRANSFER:

 • Cena autobuske karte od aerodroma do centra grada – oko 7 CHF po osobi po pravcu.

NAPOMENA:

 • Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.
 • Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

 • Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife .

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

 1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

Za polaske od 01.10. do 01.02…………………………najkasnije do 15.04.2017.

Za polaske od 01.02. do 01.04…………………………najkasnije do 15.06.2017.

Za polaske od 01.04. do 01.06……………….………..najkasnije do 15.08.2017.

Za polaske od 01.06. do 01.10…………………………najkasnije do 15.12.2017.

 1. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
 2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji ECCO
 3. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji ECCO.

potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

Hotel BEST WESTERN SPIRGARTEN 3 * – www.spirgarten.ch

Ovaj odličan hotel se nalazi na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada. Sa strogim centrom grada, povezan je voznom linijom S12.

Hotel poseduje 2 restorana, bar, konferencijske sale i parking (čije se korišćenje doplaćuje na licu mesta).

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, telefon, TV i internet. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel Bristol 3* – http://www.hotelbristol.ch

Ovaj hotel se nalazi na tihoj lokaciji Ciriha, 5 minuta hoda od glavne zeleznicke stanice i ciriskog univerziteta ETH.

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, telefon, TV, Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel FLAG ZURICH 3 * – www.theflag-zuerich.ch/default-en.html

Ovaj moderan hotel se nalazi na oko 15 minuta udaljenosti od centra grada sa kojim je povezan voznom linijom S15.

Hotel poseduje restoran, bar i internet

Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, internet i mini bar. Doručak – kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici ecco.rs
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rsili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

V A Ž N A  N A P O M E N A:

·         Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

·         Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju nestigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

·         Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • Organizator putovanja je Turistička agencija ECCO, licenca OTP br.42/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 prijavljena putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
 • Cenovnik za Švajcarsku (sezona 2016/2017. godine, avion, 4/5 dana) br.1 od 30.11.2016.

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa