Trajanje: 31/12/2017 01/01/2018
Broj dana: 2 dana / 1 noć
Lokacija: Dubrovnik
Cena: €49,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

DOČEK NOVE GODINE 2018  –  D U B R O V N I K

1 Dan 31.12.2017.  Novi Pazar – Herceg Novi-Dubrovnik

Polazak iz  Novog Pazara u 00.00h časova. Nastavak putovanja preko  Rožaja, Berana, Kolašina, Podgorice i Cetinja. Usputno zadržavanje radi odmora.  U tranzitu putovanje preko Budve i Tivta.

Vožnja trajektom  Lepetani-Kamenari.Nastavak putovanja preko Bijele,Đenovića Kumbora i Zelenike.Dolazak U Herceg Novi u prepodnevnim satima.Smestaj u hotel.Pauza radi odmora I osveženja  Polazak za Dubrovnik u popodnevnim satima. Vožnja preko Ćilipa živopisnog Cavtata, Mlinija, Plata i Kupara. Usputno zadržavanje na vidkovcu iznad Dubrovnika odakle se pruža predivan pogled. Dolazak u Dubrovnik. Obilazak Starog grada. Višečasovno zadržavanje u Dubrovniku i doček Nove Godine 2018. na centralnom delu čuvenog Straduna uz koncert Dina Merlina.Povratak za H.Novi u jutarnjim satima Noćenje.

 

2 Dan 01.01.2018 Herceg Novi –Tivat-Podgorica-Novi Pazar

Napustanje objekta i razduženje soba do 12h.Slobodno vreme za individualni obilazak grada sunca i zelenila koji ima preko 200 sunčanih dana u godini Šetnja  glavnom promenadom Herceg Novi – Igalo (šetalište Pet Danica.Planiran polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima.Uspuno obilazak Porto Montenegra jedna od najvećih nautičkih luka sa preko 450 vezova za luksuzne jahte,kompleks koga čine prelepe rezidencije,stambeni I poslovni prostor,hoteli sa 5* kao i trgovine i butici sa markiranom robom.

Nakon dvo-časovnog zadržavanja ,nastavak putovanja preko Budve,Podgorice ,Kolasina i Berana sa usputnim zadržavanjima radi kraćeg odmora.

 Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima ili ranim jutarnjim satima sledećeg dana

CENA ARANŽMANA: 49 eur   na bazi  minimum 40 plativih putnika po autobusu

 

Cena obuhvata :

*prevoz modernim turističkim autobusom

*jedno noćenje u  hotelu Lighthouse  u Herceg Novom i smestaj u 1/2, 1/3 i 1/4 standard sobama

*razgledanje Porto Montenegra

*pratioca za sve vreme putovanja

*Izlet do Dubrovnika I doček Nove Godine na Stradunu

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno osiguranje prema cenovniku u prilogu, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor  sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera

Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami  snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnogosiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze.

OSIGURANJE:

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja  u agenciji u iznosu od: UNIQA 410,00 din individualno ili Sava osiguranje 310,00 din. sa osiguranom sumom do 30.000 EUR,  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima  osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana.U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj centra za pomoć odabranog osiguranja broj na polisi osiguranja.

Potvrda o garanciji putovanja:

Turistička agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2016 od 25.01.2016.godine, polisa broj 300050095 od 25.01.2016.godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

NAPOMENA:Organizator zadrzava pravo promene redosleda pojedinih sadrzaja u programu zbog objektivnih okolnosti.Agencija ne snosi odgovornost za  eventualne drugačije usmene informcije o programu putovanja.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slucaju promena na deviznom trzistu i promena cena ulaznica.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA

              PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
                             Informacije i rezervacije u Agenciji ECCO Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO, YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 42/2016

Telefon: 0038120 311575

Web: www.ecco.rs

E-mail: eccodoo@gmail.com

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa