Trajanje: 02/05/2019 04/05/2019
Broj dana: 3 dana / 2 noći
Lokacija: Dubrovnik
Cena: €75,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

SARAJEVO

MOSTAR-DUBROVNIK

 

02.05.-04.05.2019.

BUS+HOTEL+DORUČAK+ULAZNICE (Vrelo Bune, Vrelo Bosne i Takije)

1.DAN: 02.05.2019.-NOVI PAZAR-VIŠEGRAD-SARAJEVO-MOSTAR-BLAGAJ

 Polazak iz Novog Pazara u 1h. Vožnja preko Sjenice, Nove Varoši i Priboja sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak na granični prelaz Uvac i ulaz u BIH. Nastavak putovanja prema Sarajevu. Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Pauza za kafu i doručak na čuvenoj Baš čaršiji. Nastavak putovanja za Mostar preko Konjica i Jablanice. Putovanje dolinom reke Neretve. Dolazak u Mostar u podnevnim časovima. Smeštaj. Nakon vremena predviđenog za odmor, obilazak znamenitosti grada uz pratnju lokalnog vodiča /starog kamenog mosta, Karađozbegove i Koski Mehmed pašine džamije, Katedrale…/. Nakon obilaska jezgra Mostara, polazak za Blagaj i poseta Vrelu Bune, izvora koji u sekundi daje 30 metara kubnih vode, Sufijskoj tekiji i brojnim restoranima koji se nalaze u blizini izvorišta. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

2.DAN: 03.05.2019.-MOSTAR-DUBROVNIK

Doručak. Slobodno vreme za individualni doživljaj Mostara. Fakultativni odlazak za Dubrovnik, jedan od najznačajnijih turističkih i kulturnih centara Jugoistočne Evrope. Nakon obilaska grada u pranji lokalnog vodiča, slobodno vreme za uživanje u jednom od najlepših gradova regije. Planiran povratak za Mostar u popodnevnim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

3.DAN: 04.05.2019.- MOSTAR – SARAJEVO – NOVI PAZAR

Doručak. Napustanje hotela. Putovanje prema Ilidži. Pauza za odmor na Vrelu Bosne, poznatom izletištu Sarajlija. Odlazak do centra Sarajeva. Slobodno vreme za Shoping ili osveženje u gradu na Miljacki. Planiran povratak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima….kraj programa.

Cena aranžmana:

Student Hotel Mostar

75  po osobi,

na bazi 40 plativih osoba

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50% od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)
  • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u Student Hotelu Mostaruilaznice za: Vrelo Bune, Tekija i Vrelo Bosne
  • usluga lokalnog vodiča u Mostaru
  •  troškovi organizacije

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
  •  Fakultativni izlet za Dubrovnik – 20 eur po osobi /prevoz i usluge lokalnog vodiča/ (minimalan broj osoba za realizaciju fakultativnog izleta za Dubrovnik je 30)

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

Turistička agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2018 od 10.01.2018.godine, polisa broj 300060730 od 27.12.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

 

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slucaju promena na deviznom trzistu i promena cena ulaznica.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA Informacije i rezervacije u Agenciji ECCO Novi Pazar Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO, YUTA Standard Licenca Organizatora tursitickih putovanja OTP 42/2016 Telefon: 00381/20-311575 Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa