Trajanje: 31/12/2018 02/01/2019
Broj dana: 3 dana / 2 noći
Lokacija: Ohrid
Cena: €65,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

O H R I D

31.12.–02.01.2018.

PAKET ARANŽMAN: PREVOZ+SMEŠTAJ U HOTELU INN+OBILASCI (prema programu putovanja)

3 dana/ 2 noći

Ohrid je grad na jugozapadu Makedonije, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera. Ovo je veoma zanimljiva turistička destinacija s obzirom na veliki broj spomenika koji se u njemu nalaze i lepotu koja ga krasi i kojom privlači mnogobrojne posetioce iz zemlje i sveta. Ohridsko jezero ubraja se u red većih evropskih jezera. Zahvaljujući svojim osobenostima grad Ohrid i Ohridsko jezero proglašeni su za Svetsko kulturno nasledstvo pod zaštitom UNESKO-a Grad sa oko 365 manastira i crkava, grad pod zaštitom UNESCO – a, grad muzej sa karakterističnom arhitetkturom…

 1.Dan: 31.12.2018.-Novi Pazar – Ohrid

Polazak iz Novog Pazara u 01:00. Nastavak putovanja preko  Kosovske Mitrovice, Prištine , Skoplja i Tetova. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Ohrid  u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel***   Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Posle podne dvočasovni obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem (Biljanini izvori, ribnjak, crkva Sv. Sofije, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava (ulazak fakultativno).  Povratak u hotel Večera. Doček Nove godine – zabavno veče. Noćenje.

2.Dan: 01.01.2019.-Ohrid – Sveti Naum-Struga

Doručak. Odlazak na Sv.Naum-obilazak sa autobusom: Manastir je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Iz dvorišta manastira, koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero, albanski grad Pogradec i okolne planine. Nakon razgledanja manastira i izvora slobodno do povratka u hotel.Izlet do Struge uz obilazak istoka  Crnog Drima i Stare čaršije. Upoznavanje sa Strugom.Povratak u hotel.Večera.Posle večere slobodno za individualni doživljaj Ohrida ili zajednički odlazak na muziku uživo. Noćenje.

3.Dan:02.01.2019.- Ohrid-Skoplje-Novi Pazar

Rani doručak. Nastavak putovanja prema Skoplju. Dolazak u Skoplje oko podneva. Dvočasovno zadržavanje u Skoplju radi obilaska centralnog gradskog jezgra. Polazak za Novi Pazar u  popodnevnim satima. Dolazak u Novi Pazar putem u odlasku u kasnim vecernjim satima.

HOTEL Montenegrin IN3*     

1/2 SOBA

Cena: 65€

Usluga u hotelu: POLUPANSION ( doručak+večera)

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50% od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: BIĆE USAGLAŠEN SA  NARUČIOCEM PUTOVANJA

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)  prema program (kilometraža van programa obračunava i plaća se naknadno prema cenovniku),
 • razgledanje Ohrida u pratnji lokalnog vodiča
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje prema cenovniku u prilogu,
 • individualne troškove,
 • usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Obilazak Sv.Naum sa autobusom 5 eur
 • Poseta muzeju na vodi 2 eura (prevoz i ulaznica)
 • Obilazak Struge 3 eur
 • Ulaznice za muzeje (uplata na licu mesta prema cenovniku svakog muzeja pojedinačno)
 • Minimalan broj za fakultativne izlete 30 osoba.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA­­­­­

 

Turistička agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2018 od 10.01.2018.godine, polisa broj 300060730 od 27.12.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slucaju promena na deviznom trzistu i promena cena ulaznica.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA U SLUCAJU NEDOVOLJNOG  BROJA

PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
                                                                   Informacije i rezervacije u Agenciji ECCO Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO, YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 42/2016

Telefon: 00381/20-311575 Web: www.ecco.rs

E-mail: eccodoo@gmail.com

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa