ISTANBUL- 11.avgust

I S T A N B U L

11.-16.avgust 2022.

Polazak iz Novog Pazara

6 dana – 3 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK

1. dan (11.08.) : NOVI PAZAR- SOFIJA-ISTANBUL

Polazak autobusa iz Novog Pazara  u 16.00 časova. Nastavak putovanja preko Raške, Kraljeva, Kruševca, Niša, itd. Ulazak u Bugarsku preko Kalotine. Noćna vožnja. Usputno zadržavanje radi odmora.

2. dan (12.08.) : ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u podnevnim časovima. Slobodno vreme za odmor.Fakultativni nocni izlet do čuvenog trga Taksim-koji je centar nocnog zivota u Istanbulu.Obilazak Galata kule. Izlet se realizuje metroom.Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (13.08.): ISTANBUL/ PRINČEVA OSTRVA

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak Prinčevih ostrva (Buyuk Ada). Vozimo se brodom do Velkog ostrva gde ostajemo ceo dan na jednoj od plaza. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan (14.08.): ISTANBUL/ EVROPSKI IZLET – BALAT, VIDIKOVAC PJERLOTI, TRG EJUP

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodica. Nakon toga, drugi deo fakultativnog programa u vidu posete  Balatu, trgu Sultan Ejup (na trgu se nalaze Ejup džamija i brojne prodavnice). Balat je novo šareno naselje na obali Zlatnog roga. Privlači puno turista kao idealno mesto za slikanje. Sultan ejup je najomiljenija dzamija u Istanbulu.Usklopu trga je turbe Ejub El Ensarija i Mehmed pase Sokolovica.Odlazak na Pjer Loti vidikovac,odakle se pruza najlepsi pogled na zaliv Zlatni rog,Obilazak V.Patrijarsije i cetvrti Balak. Povratak u hotel.Fakultativni  program Tursko vece na brodu ili restoranu Gar. Noćenje.

5. dan (15.08.): ISTANBUL/Sultan Ahmet,Bugarska/

Dorucak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak trga Sultan Ahmet, Plave džamije, Aja Sofije, Hipodroma i Topkapi dvorca u pratnji lokalnog vodiča.U 12 h napustanje hotela.Ukrcavanje u autobus u 14h. I polazak za Novi Pazar. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

6. dan (16.08.): NOVI PAZAR

Dolazak u jutarnjim časovima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

Hotel 3+* u oblasti Laleli= 129eu

 

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake mesecne rate cekovima gradjana do 31.11.2022;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita preko banke

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Deca do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe imaju popust 10 eur;
 • doplata za sobu 1/1 iznosi 50 eur;
 • deca do 6 godina plaćaju 50%

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelu od 3* i 3+*
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • usluge pratioca grupe
 • usluga lokalnog vodiča u Istanbulu
 • panoramsko razgledanje grada
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno putno osiguranje za osobe do 18 godina 350,00 dinara,  od 19 do 70 godina 600,00 dinara i od 71 do 80 godina 1.200,00 dinara
 • fakultativni izleti

FAKULTATIVNI IZLETI
FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 15 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodica);

 • Krstarenje Bosforom – 15 € (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodica),
 • Obilazak Patrijaršije, Eyup-Miniaturk park – 15
 • Trg Taksim metroom – 3
 • Tursko veče – 33
 • Šoping u jednom od šoping centara  – 5
 • Azijski izlet (Čamlidža džamija, Uskudar, Kadikoy) – 15 €
 • MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 25 PUTNIKA

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

                               Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com