PARIZ – 10.-17.novembar

PRAG – PARIZ – SALCBURG

9 dana / 5 noćenja

10-17.novembar 2022

4 noći u hotelu + 4 noćne vožnje

1. dan (10.novembar.) : NOVI PAZAR- BEOGRAD-PRAG

Polazak oko 16:00 časova sa parkinga ispred zgrade Lepe Brene (strana pijace). Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku prema Pragu.

2. dan (11.novembar) : PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak Praga: Hradčani – praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka iz 17. veka, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana, Karlov most, crkva od Tina, Starogradski i Vaclavski trg, šetnja i upoznavanje sa centrom grada. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan (12.novembar): PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM – POLAZAK PREMA PARIZU

Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta vožnja brodom Vltavom – pogled na Prag iz jednog sasvim drugog ugla. Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima polazak za Pariz. Noćna vožnja kroz Nemačku prema Parizu

4. dan (13.novembar): PARIZ – DVORAC VERSAJ – KRSTARENJE SENOM – PARIZ

Dolazak u Pariz u podnevnim časovima. Panoramski obilazak Pariza: Trg Republike, Vandom, Trg Konkord, čuvena avenija Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trg Trokadero, Ajfelova kula, Marsova polja, Dom Invalida, Vojna akademija, Palata Rojal, Gradska kuća, Parlament, Latinska četvrt, Sorbona, Panteon, veličanstvena katedrala Notr Dam. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan (14.novembar): PARIZ-LUVR

Doručak. Nakon doručka obilazak grada – Monmartr – boemska četvrt i poseta prelepoj crkvi Sakr Ker (Sveto Srce). Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog izleta u Luvr – jednog od najčuvenijih, najstarijih i najbogatijih muzeja na svetu. Obilaze se Da Vinčijeva “Mona Liza”, Velika galerija sa delima italijanskim majstora, galerija „Mediči“ sa Rubensovim remek-delima, sala francuskih majstora, “Miloska Venera”. Kratka šetnja vrtom obližnje Kraljevske palate (Palais Royal), sagrađene po nalogu kardinala Rišeljea, poklonjene potom kralju, u kojoj se danas nalazi sedište Državnog saveta Francuske. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

6. dan (15.novembar): PARIZ-DIZNILEND-PARIZ

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do čuvenog zabavnog parka Diznilend – nezaboravni provod u zemlji mašte i crtanog filma. U večernjim časovima polazak za Salzburg.

Noćna vožnja kroz Francusku i Nemačku prema Salzburgu.

7. dan (16.novembar): SALZBURG

Prepodnevni dolazak u Salzburg. Po dolasku obilazak rodnog grada kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta –Pešačko razgledanje Salzburga: Mocartova rodna kuća, Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, park Mirabel sa veličanstvenim pogledom na palatu. Slobodno vreme. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Austriju i Madjarsku prema Srbiji.

 

8. dan (17.novembar): NOVI PAZAR

Dolazak u Novi Pazar u popodnevnim časovima. (Kraj usluga)

CENA i NAČIN PLAĆANJA

Cena: od 419 eu

 

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake mesecne rate cekovima gradjana do 31.11.2022;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita preko banke

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Deca do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe imaju popust 10 eur;
 • doplata za sobu 1/1 iznosi 50 eur;
 • deca do 6 godina plaćaju 50%

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelu od 3* i 3+*
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • usluge pratioca grupe
 • usluga lokalnog vodiča u Istanbulu
 • panoramsko razgledanje grada
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno putno osiguranje za osobe do 18 godina 350,00 dinara,  od 19 do 70 godina 600,00 dinara i od 71 do 80 godina 1.200,00 dinara
 • fakultativni izleti

FAKULTATIVNI IZLETI
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

Vožnja brodom Vltavom – 15 € odrasli / 8 € deca

 • Krstarenje Senom – 20 € odrasli / 15 € deca
 • Dvorac Versaj (sa ulaznicom za dvorac) – 45 € odrasli / 35 € deca (Za polazak 25.04. ulaznica za vrtove Versaja nije uključena u cenu i plaća se na licu mesta)
 • Muzej Luvr (rezervacija, ulaznica, usluge lokalnog licenciranog vodiča) – 50 € odrasli / 35 € deca
 • Diznilend (sa ulaznicom za zabavni park) – 80 € odrasli / 70 € deca

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

                               Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com