ISTANBUL -10.novembar

ISTANBUL -10.novembar

109€ po osobi

I S T A N B U L – JESEN 2021

10.novembar 2021.

Polazak iz Novog Pazara

6 dana – 3 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK

1. dan (10.11.) : NOVI PAZAR- SOFIJA-ISTANBUL

Polazak autobusa iz Novog Pazara u 17.00 časova sa platoa kod „Lepe Brene“ sa desne strane gde je pijaca. Nastavak putovanja preko Raške, Kraljeva, Kruševca, Niša, itd. Ulazak u Bugarsku preko Kalotine. Noćna vožnja. Usputno zadržavanje radi odmora.

2. dan (11.11.) : ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče, prelazak na azijsku stranu preko jednog od mostova na Bosforu. Povratak na evropsku stranu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. Mogućnost fakultativne vožnje metroom do čuvenog trga Taksim. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (12.11.): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme iii fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodica. Nakon toga, drugi deo fakultativnog programa u vidu posete muzeja minijatura – Miniaturk. Nastavak putovanja prema trgu Sultan Ejup (na trgu se nalaze Ejup džamija i brojne prodavnice). Odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Individualni ili organizovani doček Nove godine. Noćenje.

4. dan (13.11.): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak trga Sultan Ahmet, Plave džamije, Aja Sofije, Hipodroma i Topkapi dvorca u pratnji lokalnog vodiča. U večernjem satima individualno slobodno vreme. Mogućnost organizovanja Turske večeri. Noćenje.

5. dan (14.10.): ISTANBUL-BUGARSKA

Dorucak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Novi Pazar u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

6. dan (15.10.): NOVI PAZAR

Dolazak u jutarnjim časovima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

Gold Hotel 3* (Laleli-Aksaraj)= 109 eu

Nanda Hotel 3* (Laleli-Aksaraj)= 99 eu

 

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake mesecne rate cekovima gradjana do 31.11.2021;

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Deca do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe imaju popust 20 eur;
 • doplata za sobu 1/1 iznosi 50 eur;
 • Putnici koji ulaze u Nišu i Pirotu imaju popust 10 eur

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelima od 3* , 4*
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • usluge pratioca grupe
 • usluga lokalnog vodiča u Istanbulu
 • panoramsko razgledanje grada
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti

FAKULTATIVNI IZLETI
FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodica);

 • Krstarenje Bosforom – 15 € (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodica),
 • Obilazak Patrijaršije, Eyup-Miniaturk park – 15
 • Trg Taksim metroom – 3
 • Tursko veče – 35
 • MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 25 PUTNIKA

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

                               Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Destinacija
 • Uključeno
  3 Star Accommodation
  Breakfast
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Dinner
  Entry Fees
  Lunch