ISTANBUL+BURSA 10.novembar

ISTANBUL+BURSA 10.novembar

125€ po osobi

I S T A N B U L+BURSA

11.novembar 2021.

Polazak iz Novog Pazara

6 dana – 3 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK

ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Ajsa Sofiju koj je u 6.veku podigao imperator Justinijan i koja je sada najpoznatija džamija i muzej u Turskoj.

1. dan (10.11.) : NOVI PAZAR- SOFIJA-ISTANBUL-BURSA

Polazak iz Novog Pazara sa parking preko puta zgrade Lepa Brena u 20h. Nastavak putovanja Ibarskom magistralom preko Kraljeva i Kruševca i dalje koridorom 10, a zatim nišavskom dolinom do graničnog prelaza Dimitrovgrad. Usputno zadržavanje radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja preko Bugarske.

2. dan (11.11.): BURSA

Voznja preko Istanbula, Bosfora i Mosta Osman Gazi -četvrtog visećeg mosta u svetu.Dolazak u Bursu u podnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada.Smeštaj grupe u hotel 3*. Slobodno vreme za sopstveni doživljaj prve prestonice Osmanskog carstva.


Bursa je danas četvrti grad po broju stanovnika u Turskoj, koji po ekonomskoj snazi, sa milijadru i 100 miliona dolara godišnjeg budžeta, „diše za vrat“ Istanbulu. Bursu mnogi, s pravom, nazivaju biserom Bliskog istoka – „leđa“ joj čuva visoka planina Uludag, a vrata ka svetu drže otvorena obale Mramornog mora, udaljene svega 20-tak kilometara.
Obiluje istorijskim znamenitostima (neki od najlepših primera osmanske arhitekture, među kojima su Velika džamija, sa 20 kupola, u svetu poznata Zelena džamija, u okviru koje se nalaze medresa i biblioteka, zatim Mauzolej sa turbetom sultana Mehmeda Prvog), parkovima, uskim uličicama i bulevarima, najdužom žicarom na svetu .U parku je smeštena Muratova džamija, koju je podigao poslednji otomanski vladar sultan Murat Drugi početkom 15. veka, nalaze se turbeta sultana i članova njegove porodice, među kojima i sultani Osmangazi i Orhangazi – oca i sina, prvih sultana koji su došli u Bursu. Noćenje .

3. dan (12.11.): BURSA+ISTANBUL

Doručak. Nakon doručka fakultativni obilazak Burse u pratnji lokalnog vodiča.Razgledanje Velike džamije „Ulu džamija“, trga sa predivnim pogledom u Bursi gde su grobovi osnivača Osmanskog carstva, Osman bega i sultana Orhan Bega…Slobodno vreme za susret sa Kapali čaršijom u Bursi… Polazak za Istanbul oko 15h. Dolazak u Istanbul iz Azijskog dela u predvečernjim časovima. Prelazak preko jednog od mostova na Bosforu. Panoramsko razgledanje grada: Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče. Smeštaj u hotel 3* u oblasti Laleli/Aksara.Uvecernjim satima fakultativna vožnja metroom do čuvenog trga Taksim.Setnja Istiklar dzadom duzine 3 km uz odlazak do Galata kule radi panorame na celi grad i Mramorno more uz caj ili kafu. Noćenje.

4. dan (13.11.): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme iii fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodica. Nakon toga, drugi deo fakultativnog programa u vidu posete muzeja minijatura – Miniaturk i voznju zicarom na Pjer Lotti.Na trgu Sultan Ejup razgledanje najomiljenije dzamije u islamskom svijetu- Ejup džamije i turbeta Ebu –Ejuba el-Ensarija bliskog prijatelja poslanika Muhammeda ..Odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan (14.11.): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak trga Sultan Ahmet, Plave džamije, Aja Sofije, Hipodroma i Topkapi dvorca u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Novi Pazar u kasnim popodnevnim časovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

6. dan (15.11.): NOVI PAZAR

Dolazak u jutarnjim časovima.

BURSA CENOVNIK

Hotel Lokacija Cena po osobi u 1/2 sobi
BURSA 3* centar 129 eu
GRAND EMIN 4* Laleli/ Aksaraj 129 eu
COMFOR LIFE HOTEL, GRAND BOSFOR 4* Laleli / Aksaraj 125 eu
GOLD HOTEL 3*+ Laleli 129 eu

 

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake mesecne rate cekovima gradjana do 31.11.2021;

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Deca do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe imaju popust 20 eur;
 • doplata za sobu 1/1 iznosi 50 eur;
 • Putnici koji ulaze u Nišu i Pirotu imaju popust 10 eur

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelima od 3* , 4* u Bursi i Istanbulu u centru grada
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi usluge noćenje/doručak
 • usluge pratioca grupe
 • usluga lokalnog vodiča u Bursi i Istanbulu
 • panoramsko razgledanje grada
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti

FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodica);

 • Krstarenje Bosforom – 15 € (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodica),
 • Obilazak Patrijaršije, Eyup-Miniaturk park – 15 €
 • Trg Taksim metroom – 3 €
 • Tursko veče – 35 €
 • MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 25 PUTNIKA

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističko putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Destinacija
 • Uključeno
  3 Star Accommodation
  Breakfast
  Departure Taxes
  Entry Fees
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Dinner
  Lunch
0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW