SKOPLJE-TETOVO

SKOPLJE-TETOVO

39€ po osobi

S K O P LJ E – TETOVO

10.-11.april 2021.

Polazak iz Novog Pazara

BUS+HOTEL+DORUČAK

10.04.2021.  NOVI PAZAR-SKOPLJE


Polazak iz Novog Pazara u ranim jutarnjim satima. Nastavak putovanja preko Mitrovice i Prištine autoputem. Usputna pauza radi odmora. Dolazak u Skoplje u prepodnevnim satima. Pešačka tura u Skoplju i obilazak najznačajnijih spomenika Skoplja/ Porta Makedonija,koja neodoljivo podseća na trijumfalnu kapiju u Parizu. Obilazak centralnog trga u Skoplju na kojem se nalazi veliki broj spomeničkih figura nad kojim dominira Ratnik na konju, spomen kuća Majke Tereze, Kameni stari most,Most civilizacije i Most umetnika .Razgledanje Stare čaršije koja je van Istanbula najveća na Balkanu,kao i Mustaf pasine dzamije, crkve Sv.spasa,sahat kule . Ceo ovaj deo čine lavirinti kaldrmisanih uskih ulica sa brojnim zanatskim radnjama, kafečajnicama , čajdžinicama, ćevapdžinicama, poslastičarnicama … U starom delu Skoplja nalazi se i Arheološki muzej, Muzej holokausta, Muzej savremene umetnosti, Makedonska filharmonija,balet i opera.Muzej grada Skoplja, smešten u zgradi nekadašnje železničke stanice koja nije doživela velika razaranja od velikog zemljotresa iz 1963. godine. Na sahat kuli i danas stoji sat koji pokazuje 5 sati i 17 minuta, trenutak kada se dogodio razorni zemljotres koji je pogodio Skoplje. Odlazak u hotel 3*. Slobodno vreme. Noćenje.

11.04.2021. SKOPLJE-TETOVO-NOVI PAZAR

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Tetova . Obliazak šarene džamije/Aladža džamija/.. Izgrađena 1438 i obnovljena 1833 od strane Abdulrahman paše. Unutrašnjost džamije je fascinantna. Enterijer je odslikan jarkim dezenima i sasvim je netipičan za osmansko oslikavanje unutrašnjosti za koje je potrošeno više od 30.000 jaja.Dekoraciju su uradili vrhunski makedonski umetnici iz Debra.Pored geometrijskih i cvetnih ukrasa ima i pejzažnih motiva među kojima se ističe Meka, što je njen jedini prikaz u Evropi. Osim ove džamije radoznlaci mogu poseti Harabati babinu tekiju, hamam, stari most, tvrđavu Kale,Lesočki manastir i mnogo toga drugoga. Slobodno vreme za sopstveni doživljaj Tetova. Povratak ya Novi Pazar preko Skoplja sa usputnim pauzama.radi odmora.Dolazak u Novi Pazar oko 23 sata.

 

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA IZLETA IZNOSI = 39 € 

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz modernim turistickim autobusom /klima, TV,video /
 • smeštaj u Skoplju u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/3 sobama
 • usluga doručak u hotelu
 • usluga pratioca za sve vreme putovanja
 • troškovi organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • individualni troškovi
 • izlet do Tetova sa obilaskom u pratnji vodiča 10 eur
 • putno zdravstveno osiguranje

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Uključeno
  3 Star Accommodation
  Breakfast
  Personal Guide
  Transportation
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Dinner
  Entry Fees
  Lunch
  WIFI

LOKACIJA

0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW