Đurđevi Stupovi – DA LI STE ZNALI ?

Manastir Đurđevi Stupovi

DA LI STE ZNALI ?

Manastir Đurđevi 1

Star je 850 godina

Manastir Đurđevi 2

Đurđevi – po crkvi Sv. Đorđu

Stupovi – po dva stupa (stuba) ili tornja na ulazu u crkvu.

Manastir Đurđevi 3
Manastir Đurđevi 4

Jedinstvena raška škola arhitekture:

Crkva je delom katedrala, delom je vizantijska crkva.

Ima isti značaj za čovečanstvo kao i Koloseum u Rimu, ili Versaj u Parizu (UNESCO baština)

Manastir Đurđevi 45jpg